Goossens Maria, vrouw D’Olieslager Floris, wonende Vlaamsch Hoofd (O.Vl.) Rijsselsche baan 67, melkverkooperster, vervalsching van melk. Ten jare 1916, den 23 Januari. Wij Joosten Jan, adjunkt commissaris van politie, gehecht aan de 5e wijk enz., als gevolg aan ons P.V. van staalneming n° 6 van 17 dezer verhalen dat het blijkt uit bijgaand verslag n°(…)