26 april 1915 Onderwijzend personeel. Dienstafwezigheden. Maatregelen.  Leden van het onderwijzend personeel, die te lang afwezig waren gebleven van hunnen dienst, ten gevolge van de beschieting der stad, worden terug aangenomen, mits toepassing van nader bepaalde maatregelen. Stadspersoneel. Dienstafwezigheden. Maatregelen Leden van het stadspersoneel, die te lang afwezig waren gebleven van hunnen dienst, ten gevolge(…)