Afzender: Louis Geadresseerde: Vriend Albert Adinkerke den 27 – 4 – 18 Mijn waarde vriend Albert Met vreugde heb ik uwen brief ontvangen, niet alleenlijk voor het met ongeduld verwachte nieuws van Mr B. het welk is, juist zooals ik er over dacht; want het is zooals hij schrijft een moeilijke zaak, vooral in briefwisseling,(…)