PV 1061 – Bestuurlijke akte. Ten jare 1918, den 10 December. Wij De Coninck Edmond, adjunkt commissaris opziener van politie der 4e wijk , handelende als gevolg aan ’t kantschrift van den Heer Hoofdcommissaris van politie van den 6 December 1918 nr 17368, verhalen dat wij ons begeven hebben, met onzen agent van politie Wauman(…)