2e bureel 700#736 (1/2) voorwerp: Brandweer. Auto’s en materieel. Stad Antwerpen. College van Burgemeester en Schepenen Zitting van dinsdag 23 januari 1917. Beraadslaging – proces-verbaal. Automobielen door de stad gerekwireerd in de eerste dagen der bezetting.- Het college is van gevoelen dat de Stad, aan wie toen allerlei plichten opgelegd werden en die voor dringende(…)