Nieuwsblad van Antwerpen. 24 October 1917 BEDELARIJ Dagelijks zien wij hartelooze moeders met kleine kindjes op den arm die bijna niets om het lichaam hebben, door weer en wind, de goedhartigheid der voorbijgangers al smeeken. Is het te verwonderen, dat zulke kleine blookens na korten tijd een ernstige ziekte opdoen die ze niet te boven(…)