Stad Antwerpen. Gemeentebestuur. 2e Bureel Nr.68 Voorwerp: Begraafplaats. Politie. Minuut. Antwerpen, den 29n October 1918 Het College van Burgemeester en Schepenen aan de Kaiserliche Kommandatur, alhier. De Stad is zoo vrij ter kennis te brengen van de Kaiserliche Kommandatur dat, naar luid van eene mededeeling van een toezichter der Stedelijke Begraafplaats, de Majoor van de(…)