2e bureel 700#736 (1/2) Voorwerp: Brandweer. Werkregeling. Vertoogen.- Aan de Heeren Burgemeester en Schepenen der Stad Antwerpen ten Stadhuize. Wel Edele Heeren; In naam onzer leden, Brandweermannen der Stad Antwerpen, nemen wij de vrijheid, Uwe welwillende aandacht te trekken, op den ongelukkigen toestand, waarin zich, in het bijzonder, de brandweermannen bevinden. Gedurende acht en veertig(…)