2e bureel 700 # 986 Stad Antwerpen Gemeenteraad Zitting van maandag 29 mei 1916 Proces-verbaal – uittreksel Politie – personeel – afwezigheden tijdens de beschieting De Raad, herzien zijne beslissingen van 22 November 1914 en van 26 Januari 1915, betreffende de bestraffing van stadsbedienden die vóór, tijdens of na de beschieting van October 1914, de(…)