Ten jare 1915 den 31 October Voor ons Coopman Karel, adjt commissaris van politie behoorlijk afgevaardigd is verschenen Langohr Jan Jos, gemeenteraadslid , geboren te Antwerpen 26 februari 1876, residerend te Antwerpen, Bisschopstraat 57, en doet ons de volgende verklaring in ’t vlaamsch. Dezen namiddag heb ik sinds 4 uren gehoord dat het orgel speelde(…)