Wij, Geurickx Victor, adjunkt Commissaris van politie, gehecht aan de 2e wijk, behoorlijk afgevaardigd door den Heer Commissaris, ontvangen van onze politieagent Bryon Gerard, het volgende Vlaamsch verslag: “op 7-1-1919 rond 6 1/2 ure ’s avonds heb ik op aanduiding van eenen militairen officier ten bureele gebracht Donse Eugeen, geboren t/s op 30-7-1901, student, wonende(…)