2e bureel 700#796 voorwerp: Guldensporenfeesten Aan de Kaiserl. Kommandantur Het Stadsbestuur heeft onrechtstreeks vernomen, dat een Comiteit van plan is den slag der Gulden Sporen, op 11 Juli a.s. te herdenken en te dier gelegenheid eene groote betooging te houden in open lucht. Het College achtte het zijn plicht zijn bewaren tegen deze feestelijkheden te(…)