2e bureel 700#661 voorwerp: Bevoorrading. Voedingsmagazijnen. Politietoezicht. Mijnheer de Hoofdcommissaris, Naar aanleiding van de diefstallen welke in den laatsten tijd in verschillende openbare voedingsmagazijnen gepleegd werden, verzoeken wij u de vroeger gegeven onderrichtingen te willen herinneren betreffende het bewaken, zoowel bij dag als bij nacht, van al de verkoophuizen van den stedelijken bevoorradingsdienst en ven(…)