2e bureel 700 # 998 Een weinig menschlievendheid, a.u.b. Dinsdag morgen waren wij getuige van een droevig voorval. Een arme dompelaar verliet den amigo, en eeg plotseling ten gronde. Wij vroege hem wat hem deerde, en toen vertelde hij ons: Na eene ganschen dag zonder eten te hebben rondgedoold, ging ik mij op de Groote(…)