Antwerpen den 14 November 1918                                 Aan den heer Politiekommisaris. Mijnheer de Kommissaris, Gelief er de(…)