Nochtans dat de Duitsche overheid er belang aan hechtte,bewees de huiszoeking die zij op het Gemeentehuis, in het huis van mr. Arthur Bogaert en Theo van Rijswijck deden. Op een schoone morgen werd het gemeentehuis omsingeld door 200 soldaten, terwijl een officier het gebouw doorzocht van de kelder tot den zolder, evenzoo het huis van(…)