Aan den heer Burgemeester der Stad Antwerpen. De door het Provinciaal Comiteit uitgegeven bons zijn, volgens hun doel, uitsluitend bestemd tot het inwisselen in de magazijnen van het Comiteit en slechts tot den aankoop van zulke waren die door de Comiteit uitgegeven worden. De bons worden echter ook in particuliere winkels ingewisseld, waarover door den(…)