Borgerhout 1212 # 686 Nieuwsblad van Antwerpen, maandag 6 Oogst 1917 BERICHT Naar wij vernemen, zal er binnen kort overgegaan worden tot de uitvoering der verordening van 23 mei 1917 (C C IV R 12549)  nopens de opname van den inhoud van matrassen en kussens en tot inbeslagneming en verplichting aflevering der daarin bevatte wol(…)