27 / 6 / 1917 Geadresseerde: Buyssens Audrincq , 27 Juni 1917 Geachte Heer Buyssens Goed uwen brief van den 22ste ontvangen. Ontvang mijne innige dank, voor uwe welwillende goedheid jegens mij betoond; en ik verzeker U dat ik uwe wijze raad zal volgen; want uwe woorden zijn waarheid. Innig verlangen wij weder zooals vroeger(…)