Afzender: T. Buyssens Geadresseerde: Heer Clou Kales 17e Mei 1918 Waarde Heer Clou, Achtbare Mevrouw, Met veel genoegen uw briefje van den 11den dezer ontvangen. Wel zeker gelast ik  me met de doorzending. Heb reeds uw schoonbroeder in Kales ontmoet. Heb ook van Wijnsberghe gezien op zijnen doortocht naar Engeland. Heb gelukkig vernomen dat uw(…)