Gemeentebestuur van Antwerpen, Aan den heer Hoofdcommissaris van politie. Antwerpen, 25 maart, 1919. Mijnheer de Hoofdcommissaris van politie, Uit een ingesteld onderzoek is gebleken dat de tijdelijke agent Brion, Paul-Karel, aan den Kaaiendienst gehecht, zich tijdens de bezetting op zeer onvaderlandsche wijze gedragen heeft en bijgevolg onwaardig is deel uit te maken van het politiekorps.(…)