Afzender: T. B. Geadresseerde: De Backer Mijn beste De Backer, U hebt me waarlijk op veel nieuws vergast. Tusschen alle mededeelingen zijn die welke Antwerpsche bedienden betreffen me nog wel het aangenaamst, want u zult begrijpen dat 15 jaar gezamenlijke arbeid in eene en dezelfde plaats de banden van de vriendschap tusschen hen en mij(…)