Afzender: T. B. Geadresseerde: De Backer Mijn beste De Backer, Heb dank, duizendmaal dank voor uwe oprechte nieuwjaarswenschen en ook deze van al de vrienden, wier bereidwillige tolk u altijd geweest zijt. Ontvang ook de mijne: bijzonder wensch ik u een goede gezondheid voor u en uwe familie, en voor uwen zoon bij dit alles(…)