Afzender: Télésphore Buyssens, Calais Geadresseerde: Detobi   Mijn beste Detobi, Wat heeft uw kaartje me genoegen gedaan! Hoe heeft het mijne gevoelens van genegenheid die ik ten uwen opzichte altijd gekoesterd heb, wederom doen opblakeren! Hoe heeft het mijnen trotsch gevleid, als ik u hoor zeggen dat ge verlangt met mij terug te kunnen werken in(…)