2e bureel 700#751 voorwerp: diefstallen en plunderingen Der Zivilkommissar des Kreises Antwerpen. Aan de Heeren Burgemeesters van de Kreits Antwerpen. De gevallen van korendiefstallen op de velden kwamen in den laatsten tijd steeds menigvuldiger voor. Hierdoor worden niet alleen de landbouwers geschaad, maar ook valt er met een groot verlies van koren voor het algemeen(…)