PV  1009 – Bestuurlijke akte Van de Vijver Leonard , drukwerkverkooper, Kloosterstraat  n° 60 Tempels Willem, drukwerkverkooper, Kloosterstraat n° 55 […..] Arthur, drukwerkverkooper, Scheldestraat n° 23 Ten jare negentien honderd achttien den  eerste December Wij Pladijs Armand, adj. Commissaris van Politie, behoorlijk afgevaardig, verhalen wij het besluit van de Heer Luitenant Generaal bevelhebber der versterkte stelling(…)