2e bureel 700 # 1124 Uittreksel der dagelijksche orders van 7 september 1916 Gisteren namiddag, rond 5 uur werd vastgesteld dat op de planken waarmede de gebroken vensters van het ledigstaande huis Zand, 13, afgesloten zijn, met krijt versch geschreven stond: “Gott straffe die deutsche Moeffen”. Door de duitsche overheid werd bevel gegeven de daders(…)