27 december 1918 Mijnheer de Generaal-Majoor, In de zerkhuizen der ‘Biscuiterie Phoenix, Engelschelei 41, alhier, bevinden zich nog allerhande voorwerpen, zoals draagberries, verbandgerief, geneesmiddelen, enz., door de duitschers bij hunnen aftocht achtergelaten. Wij hebben de eer U te verzoeken, deze voorwerpen zoohaast mogelijk te laten weghalen, ten einde niet langer het bedrijf van genoemde firma(…)