Dit is een brief geschreven naar aanleiding van de huisvestigingen van Franse vluchtelingen onder de Antwerpse burgers. Borgerhout, 14 september 1918 Aan den Heer Moertens, Schepen Ik heb de eer u een feit kenbaar te maken die de huisvesting van vluchtelingen, ten mijnen, aangaat. Ik heb in huis twee teeringlijders, daar de tuberculose eene besmettelijke(…)