PV 921 – Verswijvel Catharina Joanna, geboren te Borgerhout den 9-10-88 wonende t/s Lge Stuyvenberghstraat 84, werkvrouw met overtreding aan het Koninklijk Besluit van 29-10-08. …..Besluit van den Heer Burgemeester t/s van 12-17-15. Getuigen: De Ridder Louis Burger agent. Ten jare 1915 den 31 Oktober Wij Toch Julius Adjt enz., hebben van onzen burger agent(…)