Mijnheeren, gezien de huidige omstandigheden en na het advies ingewonnen te hebben der bevoegde commissiën, hebben wij de eer u voor te stellen gedurende den oorlogstijd den minimumrooster en de bepalingen betreffende de werkregeling te behouden voor de aanbestedingen van openbare werken. Nochtans, ten einde het werk onder een zoo groot aantal werklieden mogelijk te(…)