Stad Antwerpen. Gemeenteraad, openbare zitting van maandag 27 januari 1919. Proces-verbaal – Uittreksel. Ten einde aan het stoffelijk overschot der landgenooten, welke tijdens de bezetting gefussileerd werden, eene waardige rustplaats te bezorgen, beslist de Raad dat, in overleg met de bevoegde overheden en betrokken familiën, de lijken naar Schoonselhof zullen worden overgebracht. De noodige grond(…)