Gemeentebestuur van Antwerpen Stad Antwerpen. College van Burgemeester en Schepenen Zitting van Dinsdag 11 Maart 1919 Beraadslaging – Proces-verbaal. Betooging ter gelegenheid van het overbrengen der overblijfselen van gefusilleerde en gesneuvelde medeburgers naar de begraafplaats Schoonselhof. Op verzoek der Nationale Federatie der oud-politieke gevangenen, zullen voor Maandag, 17 dezer, de volgende schikkingen getroffen worden: 1°)(…)