Vervulde plicht Ten jare 1916 den 2 Januari. Wij Coopman Karel, adjunkt commissaris van politie handelend als gevolg aan den kantbrief n° 66336 in dato van 26 December 1915, van den Heer Prokureur des Konings te Antwerpen uitgaande en bijgaande klacht, hebbende onderhoord. Schmidt Valentina, huishoudster, geboren te antwerpen den 12 Februari 1883, er wonende(…)