22 november 1917 1335 Gezien en toegestuurd aan den heer Procureur des Konings – Antwerpen 23 November 1917 Ten jare 1917 den 22. November Wij Van Sprengel, Louis, Ag. Com. Van politie gehecht aan de 2e wijk enz. melden dat den heer Adjunkt Boel Denis in Duitsch gevangenschap verblijft. (Get.) Van Sprengel