2e bureel 700#790 voorwerp: gezondheidsmaatregelen Aan de heren Politiekomissarissen.- Mijnheeren, Het komt mij voor, dat sinds eenigen tijd er eene verslapping waar te nemen is in het toezicht over het reinhouden der wegenis. Bijna overal in de volkrijke straten ontlasten de bewoners zich van hun huisvuil en afvalwaters door ze op de straat te kappen(…)