PV 325 – P.V. als gevolg aan eenen plichtbrief van den heer onderzoeksrechter Eug. Denis Ten jare 1916, den 26 Februari. Wij Toch Julius, adjunkt commissaris van politie, der 5e wijk, enz., handelende als gevolg aan onze P.V. nummers 253 292 in datum van 9 en 22/2-16 berichten dat wij nog hebben onderhoord: Schaevers Karel,(…)