Afzender : Télésphorus Buyssens, Adinkerke Geadresseerde : Hardies Mijn beste vriend Hardies, Of we willen of niet, toch bevangt het ons als we na zooveel maanden ballingschap terug den vaderlandschen bodem te betreden. Die zoete gewaarwording was mijn deel, toen ik over enkele dagen te Adinkerke aanlandde, om er dienst te doen als statie-overste in de(…)