PV 1018 – Vervolging ten laste van Verschaffeld Theodor Karel Louis geboren te Antwerpen 1 Mei 1890, wonende Antwerpen Bogaerdestr. 12, beroep scheepstimmerman beticht met verheling. Ten jare 1918 den 30e November Wij Vermeulen August, adjt com van politie, gehecht aan de 4e wijk behoorlijk afgevaardigd door den Heer Hoofdcommissaris als gevolg aan bijgaande naamloos(…)