Afzender: T.B. Geadresseerde: W. Hubregtse Waarde Heer Hubregtse, Zooeven uw kaartje van den 14n October ontvangen. Ben tevreden dat Rik genezen is en dat mijn huis bewaakt wordt.   Heb ook nog vernomen van een ander familielid dat Fritz mijne handschriften en munten ten zijnent bewaart, en een waakzaam oog houdt over mijne bibliotheek.Rik en(…)