Afzender: T.B. Geadresseerde: W. Hubregtse Waarde Heer Hubregtse, Ben wederom verhuisd, maar ditmaal in betrekkelijk werkelijke beteekenis: terug naar huis, d.i. bij de familie en dat verblijdt ons allen ten zeerste; maar hierdoor ontstond onwillekeurig wat vertraging in de briefwisseling. Ben heel tevreden voor de moeite welke u u getroost  om  ook mijnen tweeden correspondent(…)