Antwerpen, 16 December 1917. Achtbare Heer Burgemeester, Toen ik U schreef, dacht ik wel dat mijne bede zou aanhoord worden, want ik had reeds te veel over uwe betoonde menschlievendheid, in zake den bommenaanval, hooren spreken en wanneer ik geroepen werd in de St. Martenstraat kon ik dadelijk gissen dat daar ook een aanmoedigende(…)