Gemeentebestuur van Antwerpen – Dienst der Rekwisities Antwerpen, den 4 December 1918 Mijne Heeren, Ik heb de eer te uwer kennis te brengen dat, ongeveer een maand geleden eene bijeenkomst werd gehouden in het Kabinet van den heer Burgemeester waarbij tegenwoordig waren: de gepensionneerde Kolonel Mr. Simonis en den heer A. Bourgeois, Hoofdopziener der Stadsgebouwen.(…)