Afzender: Irma Geadresseerde: Mme Buyssens Calais, 27 Juli 1918 Beste en goede Mme Buyssens, Wat was ik blijde te vernemen dat gij mijn kostum wilt maken. Ik zal zeker wezen schoone revers te hebben, want daar zijt gij primus in. Ik verwacht u met ongedult maandag en zal zorgen in tijds te huis te wezen.(…)