Afzender: Télésphorus Buyssens, De Panne Geadresseerde: John Langeleer My dear John! Ziehier dus het gevraagde: een postmandaat van 40 frank. De schikking die ge voorstelt, is uitstekend. Ik had de mijnen in Calais reeds verwittigd voor uwe gebeurlijke aankomst. De namiddagtrein in de richting Duinkerke is weer “rollend” zooals ge dat heet. Moest ik u(…)