Afzender: T.B. Geadresseerde: John Calais, den 13n oogst 1918 My dear John, Zeker heb ik het kaartje van Fritz en uw briefje van den 31n Juli ontvangen: onnoodig te zeggen hoe gretig we naar wat nieuws vernemen. We zijn ook tevreden dat papa nu toch hersteld is. Sinds uw laatste schrijven is de oorlogstoestand nog(…)