Afzender: T. Buyssens Geadresseerde: John Calais, den 29n Mei 1918 My dear John, Ziehier in der haast het verlangde. Met veel spijt het noodlottig einde vernomen van mejuffer Hauff. Met mijne vrouw is het net ook niet al te best. Zoo mogelijk verwacht ik u zeker bij uw heengaan of uwen terugkeer: beschik over een(…)