Afzender: John Geadresseerde: Téles Front, den 1 April 1918 Mijn allerbeste Téles, In warmen dank uw briefje van 25.III.18 ontvangen, tevens het gevraagde cinémabriefje- zooals u ’t zoo luimig noemt- van vijftig frank. Gisteren kwam mij een woord toe van zekeren heer Duval, pas te Parijs ontscheept komende van Brussel , alwaar hij vier maand(…)