Afzender : Teles Geadresseerde : John My dear John, Toen Willems zijne Ode dichtte aan de Belgen en dat prachtstuk begon met den gloedvollen aanhef : Het voegt u Belgen niet voor anderen te wijken ! dan dacht hij zeker aan vaderlanders van uw gehalte. Als ik dan ook de commentarie las, waarmede u het Oorlogskruis toegekend werd, ja(…)