Brief 213 / 138                                                                                              9 / 10 / 1918 Afzender: Teles Geadresseerde: John Den 9n october 1918 My dear John, Heb uw gelukkig ontsnappen zonder buil of stoot uit den grooten push met innig genoegen vernomen, ook zoo tehuis. De vrouw bijzonder verkeert in hevige zenuwspanning en trekt zich het lot van hare familieleeden heel(…)