Afzender: T.B. Geradresseerde: Dear John My dear John, Ik hadde waarlijk een beetje beter mijn belofte moeten volbrengen en u in tijds mijn nieuw adres opsturen, maar wijl ik werkzaam ben in eenen nieuwen post, verbindingspunt tusschen Engelschen, Franschen en Belgen, zoo kunt u wel begrijpen dat er mij maar luttel tijds overblijft om te(…)