Afzender: L. Keusters, Bois le Duc (‘s-Hertogenbosch, Nederland) Geadresseerde: Télésphore Buyssens, Calais   Mijn beste Mijnheer Buyssens, Ik heb uw kaart van de 1e van de lopende maand ontvangen, de enige die me is toegekomen. Ik heb erop geantwoord. M. Rubens is aangesteld als groepsoverste (controleur) van de 3e Afdeling CFB op veldtocht in Frankrijk.(…)