Komiteit van Verweer Antwerpen, den 14 April 1919 Aan de Heeren Burgemeester en Schepenen der Stad Antwerpen. Zeer Geachte Heeren. Wij hebben de eer UEd. ten kennis te brengen dat er een komiteit van verweer is samengesteld uit alle mensen die zeer hard geteisterd zijn tijdens den oorlog, met de verkoop van huizen, handelszaken, en(…)