BEKENDMAKING Voor de onder militair kontrool staande mannelijke Belgen uit de gemeenten Antwerpen, Borgerhout en Berchem, wier arbeidstoestand op 8, 9 en 10 l.l. nog niet onderzocht is geworden. De leden der voormalige BURGERWACHT van Antwerpen, Borgerhout en Berchem nemen niet aan deze vergaderingen deel, maar verschijnen tezelfdertijd met de in Deurne, Merxem en Hoboken(…)