Afzender: Télésphorus Buyssens, De Panne Geadresseerde: kozijn Victor Mijn beste kozijn Victor, Zooeven heb ik een briefje ontvangen van mijne vrouw, dat me mededeelt hoe ge nooit nalaat haar een bezoek te brengen bij elken uwer doortochten te Calais. Ze is daar heel gevleid over; ook mij doet het een groot genoegen dat ge bij(…)