Kaiserliche Kommandatur Militär-Polizeimeister Nr. 16442 II b. Antwerpen, den 11 Juli 1916. De in Borgerhout, Schoenstraat 33, wonende Cyriel Rousseeu heeft de toelating gekregen om aan het lokaal ‘Zingende molens’ hoek Gemeentestraat en Statieplein, een kist voor het inwerpen van gelezen Vlaamsche dagbladen, ten behoeve van Belgische krijgsgevangenen in Duitschland, te plaatsen. Ik verzoek hiervan(…)