Liberale Volkspartij – Help u zelve Liberaal Werkersverbond – Liberale ziekenbeurs Arrondissementsverbond der Liberale Vakbonden. Antwerpen, 3n Juni 1919 Den Heer J. De Vos, Burgemeester der Stad Antwerpen. Geachte Heer Burgemeester, In onderlinge verstandhouding wordt door de Liberale Volkspartij, het Liberaal Werkersverbond en het Arrondissementsverbond der Liberale Vakbonden, eene prottestbetooging tegen het duur leven ingericht(…)