VERORDENING BETREFFENDE HET ZENDEN VAN LIEFDEGIFTEN AAN DE KRIJGSGEVANGENGEN De in Duitschland geïnterneerde Belgische gevangenen worden goed en ruimschoots gevoed en behoeven de uit België toegezonden liefdegiften volstrekt niet tot hun levensonderhoud. Anderzijds is het stilaan moeilijker geworden in het in het onderhoud der armere Belgischen bevolking te voorzien, zoodat een noodeloos uitvoeren van de(…)