2e bureel 700 # 1199 Mijne Heeren, Ik veroorloof me uwe aandacht te vestigen op den toestand die geschapen wordt door het steeds toenemend gemis aan trekdieren, waardoor de lijkbezorgers hier t/s stilaan in de onmogelijkheid gaan geraken, nog paarden te hunner beschikking te hebben voor het vervoer van lijken  naar de Kielbegraafplaats. Slachtoffers van(…)