PV 1007 – Vervulde plicht in zake Dietvorst verdacht van bloem of meel te verbruiken waarvan de herkomst verdacht schijnt. Getuigen: 1°- Dietvorst Cornelis André geboren te Bergen-op-Zoom den 20 juni 1872 wonende te Antwerpen St. Jacobsmarkt ° 102, Pasteibakker. Gezien en toegestuurd aan de Heer Taquet onderzoeksrechter alhier. Antwerpen, 6 october 1917 Ten jare(…)