Stad Antwerpen – Commissariaat van Politie 8e wijk Bestuurlijke akte Inlichtingen nopens de meeting gehouden in de zaal “Apollon” voor “Het Vlaamsche Front” Ten jare negentien honderd negentien, en eersten Juni. Wij Debeuf, Emiel Eugeen, adjunkt-commissaris van politie, behoorlijk afgevaardigd, gehecht aan de achtste wijk, verhalen dat de meeting aangekondigd door den Bond “Het Vlaamsche(…)